• Slide 1

  Plaatsen van haken, handmatig

 • Slide 2

  Voorbereiding van een canyoningtocht in de jungle, het uitzoeken van de materialen en inpakken van de rugzakken. (Brazilie 2009)

 • Slide 3

  Canyon Serra Grande, Brazilië 2009

 • Slide 4

  Soms is de moeilijkheidsgraad van de waterval niet het probleem, maar de te ontwijken flora!

 • Slide 5

  Wildwaterzwemmen, een terugkerend onderdeel bij canyoning.

 • slide 6

  Afdaling in de Canyon Chardal. (Spaanse Pyreneën 2007)

 • slide 7

  Nauwe passage in canyon El Gorgazon (Sierra de Guara -SP 2006)

 • slide 8

  Droog oefenen aan een boom. Stap 1 in het aanleren van de touwtechnieken.

 • slide 9

  Dit teken is geen officieel commando! Tip doe dit niet bij Italianen!

 • slide 10

  Syphon in de canyon Rio Vero (Sierra de Guara - SP 2008)

 • slide 11

  Instap van canyon Fornocal (Sierra de Guara - SP 2003)

 • slide 13

  Groot gevaar bij canyoning, los liggend puin. (Santo Antao, Kaapverdië 2010)

 • slide 14

  Alternatieve middelen om voor te bewegen in de canyon. (Santo Antao, Kaapverdië 2010)

 • slide 15

  Vaak is de inloop al een ervaring op zich! (Kaapverdië 2010)

 • slide 12

  Afdaling in de Lapazosa (Spaanse Pyreneën 2006)

Canyoning gradaties

 

 • Het eerste cijfer geeft het verticaal karakter (v) van de canyon, het cijfer loopt van 1 tot en met 7 (van gemakkelijk naar moeilijk)
 • Het tweede cijfer geeft het aquatische karakter (a) van een canyon weer, het cijfer loopt van 1 tot en met 7 (van gemakkelijk naar moeilijk)
 • Het Romeinse cijfer geeft het engagement en de lengte van de canyon weer, het cijfer loopt van I tot en met VI (gaande van gemakkelijk tot zeer uitdagend)
 • vb: v2a3III

VERTICAAL KARAKTER VAN EEN CANYON (v)

1: Zeer gemakkelijk
 • Geen rappels, normaal gezien geen touwen nodig voor de afdaling
 • Geen passages waarbij men hoeft te klimmen
2: Gemakkelijk
 • Rappels aanwezig, gemakkelijk uitvoerbaar, max. 10m hoog
 • Gemakkelijke en weinig voorkomende klim passages
3: Weinig moeilijk
 • Rappels met laag debiet, die eindigen in een bassin waarbij er moet gezwommen worden in kalm water
 • Gemakkelijk uitvoerbare rappels, max 30m hoog, gescheiden door plateaus waar men kan hergroeperen
 • Gemakkelijke looplijnen
 • Moeilijkere wandelstukken (glad, door water,…)
 • Klim passages (max. 3c), mogelijks gebruik van touwen nodig
4: Tamelijk moeilijk
 • Het debiet bij de rappels kan moeilijkheden vormen (uit evenwicht geraken of blokkeren)
 • Moeilijker uitvoerbare rappels en/of hoger dan 30m
 • Wrijving van touwen kan een probleem vormen
 • Moeilijkere looplijnen
 • Einde van de rappel niet zichtbaar vanaf de relais, bewegend water aan het einde van de rappel
 • Klimpassages tot max. 4c, gebruik van zekerings- en vorderingstechnieken  noodzakelijk
5: Moeilijk
 • Groot debiet bij de rappels, wrijving kan een gevaar vormen en /of deviaties nodig
 • Aaneenschakeling van rappels met vrij hangende relais
 • Oversteken van bassins tijdens de rappel
 • Gladde stukken of aanwezigheid van obstakels
 • Terugtrekken van touw moeilijk  (al zwemmend,…)
 • Gevaarlijke klim passages tot max. 5c
6: Zeer moeilijk
 • Groot tot zeer groot debiet tijdens de rappels
 • Consistente watervallen, zeer moeilijke afdalingen, goed beheer van het traject van de afdaling en/of de wrijving zijn noodzakelijk
 • Installatie aan de relais is moeilijk: gebruik van natuurlijk ankerpunten
 • Moeilijke toegang en vertrek aan de rappels (installatie van de looplijnen zeer delicaat, …) gevaarlijke klim passages tot max. 6a
 • Gladde en onstabiele stukken
 • Rappels eindigen in Bassins met  hevig kolkend water
7: Extreem moeilijk
 • Zeer groot tot extreem groot debiet tijdens de rappels
 • Zeer consistente rappels
 • Extreem moeilijke afdaling, zeer specifiek beheer van de touwen, het traject van de afdaling, wrijving, evenwicht en ritme van de afdaling
 • Zeer gevaarlijke klimpassages boven het niveau 6a
 • Beperkte zichtbaarheid en veel obstakels
 • Mogelijke passages door bassins met krachtig bewegend water tijdens of aan het einde van de rappel
 • Beheersing van de ademhaling: apneu passages

AQUATISCH KARAKTER VAN EEN CANYON (a)

1: Zeer gemakkelijk
 • Geen water of wandelen in rustig water
 • Zwemmen optioneel
2: Gemakkelijk
 • Niet meer dan 10m zwemmen in rustig water
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen onder 3m
 • Korte glijbanen of glijbanen met een kleine hellingsgraad
3: Weinig moeilijk
 • Niet meer dan 30m zwemmen in rustig water
 • Voortbewegen in water met lichte stroming
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 3m en 5m
 • Lange glijbanen of glijbanen met een gemiddelde hellingsgraad
4: Tamelijk moeilijk
 • Langdurig onderdompelen kan resulteren in relatief veel warmteverlies
 • Middelmatige stroming
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 5m en 8m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, onder de 5m
 • Sifons minder dan een 1m lang en/of diep
 • Grote glijbanen of glijbanen met een steile hellingsgraad
5: Moeilijk
 • Langdurig onderdompelen in koud water kan resulteren in groot  warmteverlies
 • Voortbewegen in water met sterke stroming, waardoor zwemmen , stoppen, omkeren of uit keerstromen geraken kunnen moeilijkheden met zich meebrengen
 • Aanwezigheid van bewegend water(draaikolken, drossages,…) kan moeilijkheden met zich meebrengen waardoor de canyoneer kan blokkeren en vastzitten
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 8m en 10m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, tussen 5m en 8m
 • Sifons tot 2m lang en/of diep
6: Zeer moeilijk
 • Voortbewegen in zeer sterke stroming, zorgen ervoor dat zwemmen, omkeren, stoppen of uit keerstromen geraken  zeer moeilijk uitvoerbaar wordt
 • Waterbewegingen (draaikolken, drossages, onderstroming,…) kunnen moeilijkheden met zich meebrengen waardoor de canyoneer kan blokkeren en vastzitten voor enige tijd
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 10m en 14m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, tussen 8m en 10m
 • Sifons tot 3m lang en/of diep
 • Technische sifons tot 1m met stroming of moeilijke doorgang
7: Extreem moeilijk
 • Voortbewegen in uiterst sterke stroming, zorgt ervoor dat zwemmen, omkeren, stoppen of uit keerstromen geraken uiterst moeilijk uitvoerbaar wordt
 • Hevige waterbewegingen (draaikolken, drossages, onderstroming,…) kunnen moeilijkheden met zich meebrengen waardoor de canyoneer kan blokkeren en vastzitten voor langere tijd
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen hoger dan 14m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, hoger dan 10m
 • Sifons meer dan 3m lang en/of diep
 • Technische en geëngageerde sifons meer dan 1m met stroming of moeilijke doorgang of beperkte zichtbaarheid

ENGAGEMENT EN LENGTE VAN EEN CANYON

I
 • De mogelijkheid om zich snel en gemakkelijk canyon te plaatsen
 • Gemakkelijke nood uitgangen aanwezig gedurende het hele traject van de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) is minder dan 2 uur
II
 • De mogelijkheid om zich canyon te plaatsen na maximaal een ¼ uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal een ½ uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  2 en 4 uur
III
 • De mogelijkheid om zich canyon te plaatsen na maximaal een ½ uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal 1 uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  4 en 8 uur
IV
 • De mogelijkheid om zich canyon te plaatsen na maximaal 1 uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal 2 uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  8 uur en 1 dag
V
 • De mogelijkheid om zich canyon te plaatsen na maximaal 2 uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal 4 uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  1 à 2 dagen
VI
 • De mogelijkheid om zich canyon te plaatsen na meer dan 2 uur te vorderen door de canyon
 • De tijd die nodig is om een nooduitgang te bereiken bedraagt meer dan 4 uur vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) meer dan 2 dagen

Copyright ©2019

       

Alle rechten voorbehouden. Niets uit/van deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, zonder daar vooraf toestemming voor te hebben gevraagd aan Canyoning Opleiding Nederland.